Sinopsis Cerita berpusat di sekitar kelas 1-7 Akademi Tennomifune, yang mana semua murid-muridnya terkena “karma buruk” atau kemalangan yang terkumpul. […]